logo

Numer konta Fundacji Razem:
BANK MILLENIUM S.A.
68 1160 2202 0000 0001 1000 7668


1 procent

Przekaż 1% na rzecz
Razem -
Fundacja Onkologii Lubelskiej
KRS: 0000 303 017
1% podatku na rzecz naszej Fundacj
Thursday, 28 April 2022 10:35

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli

 
Drodzy Przyjaciele Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli i Razem – Fundacji Onkologii Lubelskiej.
 
Jak co roku istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz naszej Fundacji, która wspiera działalność Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Fundacja Razem podejmuje akcje na rzecz wsparcia szpitala oraz jego pacjentów i pracowników.
 
Zachęcamy zatem wszystkich bardzo serdecznie do przekazania 1% podatku na naszą rzecz. Otrzymane środki zostaną przekazane na szczytne cele:
  • przygotowanie i prowadzenie akcji mających na celu walkę z chorobami nowotworowymi;
  • wspieranie działalności Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, realizowane poprzez: zakup sprzętu i aparatury medycznej, zakup wyposażenia niemedycznego;
  • dofinansowanie zadań promujących działalność Centrum Onkologii;
  • udzielanie wsparcia osobom dotkniętym chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom.
Prosimy również o poinformowanie swoich bliskich i znajomych o możliwości przekazania 1% podatku na konto naszej Fundacji Razem.
 
Dysponując na rzecz Fundacji Razem jeden procent swojego podatku dochodowego należy w formularzu PIT w części zatytułowanej: Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego,
  • wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Fundacji Razem 0000303017,
  • wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 
Copyright 2024 © Razem - Fundacja Onkologii Lubelskiej
COZL