logo

Numer konta Fundacji Razem:
BANK MILLENIUM S.A.
68 1160 2202 0000 0001 1000 7668


1 procent

Przekaż 1% na rzecz
Razem -
Fundacja Onkologii Lubelskiej
KRS: 0000 303 017
Nasza Fundacja

 

 
Celem działalności Razem – Fundacji Onkologii Lubelskiej jest:
 
 1. przygotowywanie i prowadzenie akcji mających na celu walkę z chorobami nowotworowymi,
 2. wspieranie działalności Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, realizowane poprzez: zakup sprzętu i aparatury medycznej, zakup wyposażenie nie medycznego, dofinansowanie zadań promujących działalność Centrum Onkologii,
 3. udzielanie wsparcia osobom dotkniętym chorobami nowotworowymi oraz ich rodzinom,
 4. świadczenie pomocy na rzecz pracowników Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz realizacja programu wypalenia zawodowego,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej, naukowej, szkoleniowej i dydaktycznej, w tym druk biuletynu Razem,
 6.  
  nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi.
 
 
fundacja_razem
 
Razem – Fundacja Onkologii Lubelskiej realizuje cele poprzez:
 
 1. prowadzenie szerokiej działalności mającej na celu walkę z chorobami nowotworowymi,
 2. działalność wydawniczą w szczególności wydawanie periodyku,
 3. organizowanie wykładów, seminariów i konferencji służących przekazywaniu wiedzy, gromadzeniu danych i informacji z zakresu działalności fundacji,
 4.  
  współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym działalnością fundacji.
 
Rada fundacji:
 • Małgorzata Baran
 • Dariusz Ciwiński
 • Justyna Horbowska
 • Marzena Kamińska
 • Józef Krupa
 
Zarząd fundacji:
 • Marzena Klimczuk - prezes
 • Agata Lipowska - wiceprezes
 • Iwona Grymuza
 • Dariusz Kieszko
 • Krzysztof Toś
 
Fundatorzy:
 • Elżbieta Stanisława Starosławska
 • Dorota Ewa Grad Gajewska
 • Krzysztof Szydłowski
 • Stanisław Mirosław Mankiewicz
 • Iwona Monika Stanisławek
 • Dariusz Stefan Ciwiński
 • Jadwiga Grażyna Pelc-Jarząbek
 • Małgorzata Stanisława Baran
 • Wiesław Ludwik Witczymiszyn
 • Leszek Szalak
 • Krzysztof Dariusz Paprota
 • Anna Jolanta Augustyniak
 • Dorota Joanna Janczarek
 • Marzena Urszula Kamińska
 • Józef Kazimierz Krupa
 • Elżbieta Michalina Rodecka–Gustaw
 • Anna Maria Jabłońska–Chmielewska
 • Iwona Grymuza
 • Justyna Ewa Horbowska
 • Piotr Antoni Janczarek
 • Beata Kościańska
 
Logo Fundacji
 
logo fundacja kolor
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2019 © Razem - Fundacja Onkologii Lubelskiej
COZL