logo

Numer konta Fundacji Razem:
BANK MILLENIUM S.A.
68 1160 2202 0000 0001 1000 7668


1 procent

Przekaż 1% na rzecz
Razem -
Fundacja Onkologii Lubelskiej
KRS: 0000 303 017
Zbieramy na cytometr przepływowy
środa, 28 listopada 2012 14:01
   
 
Cały dochód z Koncertu Świątecznego przeznaczony zostanie na zakup cytometru przepływowego do diagnozowania nowotworów układu chłonnego.
 
Cytometria przepływowa (ang. flow cytometry, FCM) jest obecnie podstawą diagnostyki onkologicznej i hematologicznej oraz jest niezastąpiona w ocenie wyników leczenia białaczek, chłoniaków, wrodzonych oraz nabytych zespołów niedoborów odporności. Pozwala na coraz bardziej dokładną diagnozę patologii toczących się w obrębie układu odpornościowego. Cechuje ją prostota przygotowania materiału i krótki czas oczekiwania na wynik. Technika ta polega na analizie komórek lub ich fragmentów obecnych w badanej próbce, umożliwiając rozróżnianie populacji komórkowych pod względem zarówno cech morfologicznych, jak i składu antygenowego.
 
 cytometr RAZEM
 
Cytometr przepływowy, zwany także cytofluorometrem przepływowym, jest urządzeniem stosowanym do wykonywania oznaczeń cytometrycznych, znajduje zastosowanie głównie w diagnostyce hematoonkologicznej, pozwalając na immunofenotypowanie komórek w schorzeniach zarówno limfo-, jak i mieloproliferacyjnych, takich jak np.: białaczki ostre i przewlekłe, chłoniaki nieziarniacze, szpiczaki oraz zespoły mielodysplastyczne.
Istota działania cytrometru polega na badaniu wąskiego strumienia komórek, który jest przepuszczany przez strefę pomiarów, gdzie pada nań światło lasera. Wyniki pomiarów przesyłane są do komputera, poddawane analizie i przedstawiane na ekranie monitora w formie graficznej, a następnie interpretowane przez wysoce wykwalifikowany personel.
 
Cytometr przepływowy umożliwia także:
  • analizownie komórek nowotworowych podczas diagnostyki, co pozwala na ustalenie prawidłowego rozpoznania i ocenę odpowiedzi na leczenie
  • określenie subpopulacji limfocytów we wrodzonych i nabytych niedoborach odporności.
  • badanie zawartości DNA.
  • oznaczenie antygenów HLA na powierzchni komórek dawcy i biorcy, co usprawnia kwalifikację do przeszczepu i ocenę powikłań po tym zabiegu.
  • badania kontrolne komórek macierzystych i subpopulacji limfocytów u pacjentów przygotowywanych i poddanych transplantacji, które niosą informację o stanie układu immunologicznego, skuteczności terapii immunosupresyjnej i pozwalają na ocenę rekonstytucji układu odpornościowego po przeszczepie
 
Copyright 2019 © Razem - Fundacja Onkologii Lubelskiej
COZL